|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

01-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H.Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_9365AKB_9221 AKB_9225 AKB_9250 AKB_9275 AKB_9279 AKB_9334 AKB_9338 AKB_9340 AKB_9343 AKB_9345 AKB_9349 AKB_9350 AKB_9354 AKB_9355 AKB_9356 AKB_9357 AKB_9361 AKB_9362 AKB_9373 AKB_9374 AKB_9377 AKB_9379 AKB_9380 AKB_9381 AKB_9382 AKB_9384 AKB_9385 AKB_9388 AKB_9389 AKB_9394 AKB_9396 AKB_9398 AKB_9399 AKB_9400

ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ  ಪ್ರಾಥ: ಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ  ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

 AKB_9401 AKB_9403 AKB_9407 AKB_9409 AKB_9411 AKB_9413 AKB_9416 AKB_9417 AKB_9421 AKB_9422 AKB_9423 AKB_9424 AKB_9425 AKB_9427 AKB_9428 AKB_9429 AKB_9430 AKB_9431 AKB_9432 AKB_9433 AKB_9452 AKB_9453 AKB_9454 AKB_9455 AKB_9457 AKB_9459 AKB_9461 AKB_9462 AKB_9463 AKB_9464 AKB_9465 AKB_9467 AKB_9468 AKB_9472 AKB_9479 AKB_9480 AKB_9481 AKB_9483 AKB_9485 AKB_9488 AKB_9489 AKB_9496 AKB_9501

..