|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

01-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H.Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_3219AKB_3212 AKB_3213 AKB_3216 AKB_3217 AKB_3218 AKB_3222 AKB_3223 AKB_3225

..