|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

01-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_6494-2AKB_6481 AKB_6483 AKB_6484 AKB_6485 AKB_6488 AKB_6489AKB_6490AKB_6491AKB_6492AKB_6493AKB_6494

 

..