|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

01-06-2015 Event Photos

01-06-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_3471AKB_3442AKB_3443AKB_3449AKB_3452AKB_3456AKB_3457AKB_3459AKB_3461AKB_3469AKB_3474AKB_3475AKB_3477AKB_3479AKB_3484AKB_3487

..