|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

01-08-2015 Event Photos

01-08-2015 : Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,
Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_8912AKB_8895AKB_8898AKB_8900AKB_8901AKB_8903AKB_8904AKB_8905AKB_8906AKB_8907AKB_8909AKB_8910AKB_8911AKB_8912AKB_8913AKB_8917AKB_8919AKB_8921AKB_8922AKB_8928AKB_8929AKB_8933AKB_8935

Sri Vishwabhooshana Teertha Swamiji – Sri Ramohalli Narasimha Vana.

AKB_8947AKB_8949AKB_8958AKB_8961AKB_8962

..