|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

01-10-2015 Event Photos

01-10-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_6533AKB_6519AKB_6522AKB_6523AKB_6525AKB_6526AKB_6527AKB_6528AKB_6529AKB_6530AKB_6531AKB_6532AKB_6536AKB_6537AKB_6539

..