|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

01-12-2014 Event Photos

ALANKARA by H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji, Sri Adamar Matha

AKB_2010

AKB_1983

AKB_1986

AKB_1987

AKB_1994

AKB_1998

AKB_2000

AKB_2001

AKB_2002

AKB_2004

 

 

 

 

 

 

 

 

..