|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

02-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H.Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_9571aAKB_9546 AKB_9549 AKB_9552 AKB_9553 AKB_9562 AKB_9564 AKB_9567 AKB_9581 AKB_9582 AKB_9591 AKB_9592 AKB_9594 AKB_9596

..