|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

02-06-2015 Event Photos

02-06-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_3793AKB_3780AKB_3781AKB_3782AKB_3785AKB_3786AKB_3787AKB_3788AKB_3789AKB_3792AKB_3803AKB_3813AKB_3815AKB_3839AKB_3841AKB_3844AKB_3847AKB_3848AKB_3849AKB_3851AKB_3853AKB_3856AKB_3860AKB_3869

..