|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

02-09-2015 Event Photos

02-09-2015 :  Alankara ” Hayagreeva Devaru “

By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji, Paryaya Sri Kaniyoor Matha

 

AKB_1730

AKB_1706AKB_1712AKB_1716AKB_1717AKB_1718AKB_1719AKB_1720AKB_1722AKB_1723AKB_1726AKB_1736AKB_1738AKB_1739AKB_1742AKB_1745AKB_1748AKB_1749AKB_1753AKB_1756AKB_1760AKB_1761AKB_1762AKB_1764AKB_1766AKB_1767AKB_1769AKB_1771AKB_1772AKB_1773AKB_1776AKB_1778AKB_1780AKB_1781AKB_1783AKB_1785AKB_1790AKB_1793AKB_1794AKB_1795AKB_1799AKB_1802AKB_1805AKB_1806AKB_1810AKB_1811AKB_1813AKB_1818AKB_1819AKB_1821AKB_1907AKB_1909AKB_1911AKB_1912AKB_1916AKB_1921AKB_1922AKB_1923AKB_1926AKB_1929AKB_1930AKB_1933AKB_1934

..