|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

02-11-2015 Event Photos

02-11-2015  Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_0686AKB_0669AKB_0673AKB_0674AKB_0675AKB_0679AKB_0680AKB_0681AKB_0683AKB_0684AKB_0690AKB_0693AKB_0695AKB_0700AKB_0701

..