|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-01-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

DSC_9162DSC_9165DSC_9125DSC_9133 - Copy DSC_9133 DSC_9136 - Copy DSC_9136 DSC_9137 - Copy DSC_9137 DSC_9140 - Copy DSC_9140 DSC_9143 - Copy DSC_9143 DSC_9145 - Copy DSC_9160

..