|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.

Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_6593AKB_6576AKB_6578AKB_6579AKB_6581AKB_6582AKB_6583AKB_6585AKB_6586AKB_6587AKB_6590AKB_6597AKB_6598AKB_6599AKB_6600AKB_6603AKB_6604AKB_6608AKB_6610AKB_6613AKB_6618AKB_6620AKB_6622AKB_6624AKB_6626AKB_6629AKB_6631AKB_6632AKB_6635AKB_6636AKB_6638AKB_6642AKB_6643AKB_6645AKB_6646AKB_6648AKB_6649AKB_6650AKB_6653AKB_6658AKB_6660AKB_6661AKB_6663AKB_6665AKB_6667AKB_6668AKB_6670AKB_6672AKB_6674AKB_6675AKB_6676AKB_6677AKB_6678AKB_6679AKB_6680AKB_6681AKB_6684AKB_6685AKB_6693AKB_6698AKB_6700AKB_6702AKB_6704AKB_6706AKB_6708

..