|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-09-2015 Event Photos

03-09-2015 :  Alankara By : H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

 Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_1963AKB_1939AKB_1942AKB_1944AKB_1947AKB_1948AKB_1949AKB_1950AKB_1952AKB_1953AKB_1954AKB_1955AKB_1965AKB_1967AKB_1968AKB_1974AKB_1976AKB_1979AKB_1981AKB_1986AKB_1988AKB_1990AKB_1991AKB_1993AKB_1996AKB_1997AKB_1998AKB_2001AKB_2005AKB_2009AKB_2011AKB_2015AKB_2019AKB_2032AKB_2047AKB_2052AKB_2056AKB_2083AKB_2086AKB_2087AKB_2088AKB_2098AKB_2123AKB_2125AKB_2156AKB_2158AKB_2159AKB_2160AKB_2163AKB_2167AKB_2170AKB_2178AKB_2188AKB_2210AKB_2222AKB_2227AKB_2232AKB_2234AKB_2237AKB_2238AKB_2240AKB_2242AKB_2243AKB_2244AKB_2249

..