|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-10-2015 Event Photos

03-10-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_6621AKB_6602AKB_6606AKB_6607AKB_6608AKB_6610AKB_6612AKB_6613AKB_6615AKB_6616AKB_6619AKB_6630AKB_6632AKB_6634AKB_6635

H.H Shrimath Shivananda Saraswati Gaudapadacharya, 77th Mathadhipati of Shri Saunsthan Gaudapadacharya Kavale Math

AKB_6640AKB_6644AKB_6648AKB_66540102030405060708

..