|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-11-2015 Event Photos

03-11-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0749AKB_0732 AKB_0735 AKB_0736 AKB_0739 AKB_0741 AKB_0742 AKB_0743 AKB_0745 AKB_0747AKB_0606

..