|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-12-2014 Event Photos

 Alankara by H.H. Shri Vishwapriya Theertha Swamiji, Shri Adamaru Matha

DSC_2249

DSC_2229

DSC_2231

DSC_2234

DSC_2236

DSC_2239

DSC_2240

DSC_2242

DSC_2245

DSC_2246

DSC_2254

DSC_2255

DSC_2258

DSC_2259

 

 

 

..