|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-12-2015 Event Photos

03-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_7763AKB_7745AKB_7748AKB_7753AKB_7754AKB_7755AKB_7756AKB_7757AKB_7758AKB_7759AKB_7760AKB_7761AKB_7762AKB_7766AKB_7768AKB_7770AKB_7771AKB_7772

..