|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

04-01-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_5002AKB_4988 AKB_4990 AKB_4991 AKB_4994 AKB_4995 AKB_4996 AKB_4997 AKB_5000 AKB_5004 AKB_5006 AKB_5008 AKB_5009 AKB_5011

..