|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

04-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9830AKB_9806 AKB_9810 AKB_9811 AKB_9814 AKB_9816 AKB_9817 AKB_9818 AKB_9819 AKB_9820 AKB_9822 AKB_9823 AKB_9825 AKB_9836 AKB_9842

..