|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

04-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

DSC_1936DSC_1916DSC_1881 DSC_1882 DSC_1890 DSC_1891 DSC_1893 DSC_1895 DSC_1899 DSC_1909 DSC_1932

..