|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

04-05-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0559-2AKB_0535 AKB_0542 AKB_0546 AKB_0548 AKB_0553 AKB_0554 AKB_0555 AKB_0556 AKB_0557 AKB_0559 AKB_0564 AKB_0565 AKB_0567 AKB_0569 AKB_0570 AKB_0571 AKB_0572 AKB_0573 AKB_0574 AKB_0575 AKB_0576 AKB_0578 AKB_0580 AKB_0581 AKB_0584 AKB_0586 AKB_0587 AKB_0589

ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನವದಿನೋತ್ಸವ 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ತಿರುವಾರುರ್ ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಚೆನ್ನೈ ಇವರಿಂದ

ಕೊಳಲು ವಾದನ  ವಾದನ  ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು

AKB_0592 AKB_0593 AKB_0594 AKB_0596 AKB_0597 AKB_0600 AKB_0606 AKB_0608 AKB_0610 AKB_0613 AKB_0616 AKB_0619 AKB_0621 AKB_0624 AKB_0626 AKB_0628 AKB_0629

..