|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

04-06-2015 Event Photos

04-06-2015  Alankara Pooja : H.H. Sri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_4075

AKB_4053AKB_4056AKB_4060AKB_4061AKB_4062AKB_4063AKB_4066AKB_4068AKB_4071AKB_4078AKB_4080AKB_4082AKB_4084AKB_4087

..