|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

04-09-2015 Event Photos

04-09-2015 :  Alankara : H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

 Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_2283AKB_2261AKB_2266AKB_2269AKB_2271AKB_2273AKB_2274AKB_2275AKB_2276AKB_2277AKB_2278AKB_2279AKB_2288AKB_2289AKB_2292AKB_2293AKB_2294AKB_2296AKB_2300AKB_2303AKB_2307AKB_2318AKB_2322AKB_2334AKB_2346AKB_2352AKB_2359AKB_2362AKB_2363AKB_2366AKB_2367AKB_2368AKB_2369AKB_2374AKB_2382AKB_2394AKB_2395AKB_2396AKB_2402AKB_2407AKB_2411AKB_2414AKB_2419AKB_2427AKB_2434AKB_2440AKB_2445AKB_2448AKB_2456AKB_2458AKB_2461AKB_2464AKB_2469AKB_2476AKB_2477AKB_2479AKB_2481AKB_2482AKB_2489AKB_2494AKB_2497AKB_2498AKB_2500AKB_2502AKB_2505AKB_2508AKB_2512AKB_2515AKB_2516AKB_2524AKB_2525AKB_2527AKB_2537

..