|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

05-01-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff,

Sri Pejavara Math

AKB_5039AKB_5020AKB_5023 AKB_5027 AKB_5029 AKB_5030 AKB_5033 AKB_5034 AKB_5035 AKB_5036 AKB_5043 AKB_5046 AKB_5049

..