|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

05-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0052AKB_0023 AKB_0025 AKB_0026 AKB_0033 AKB_0045 AKB_0047AKB_9357AKB_0049

SAPTHOTSAVA

AKB_0338 AKB_0339 AKB_0340 AKB_0341 AKB_0342 AKB_0343 AKB_0345 AKB_0347 AKB_0350 AKB_0355 AKB_0358 AKB_0359 AKB_0361 AKB_0365 AKB_0368 AKB_0372 AKB_0374 AKB_0376 AKB_0381 AKB_0382 AKB_0384 AKB_0387 AKB_0388 AKB_0391 AKB_0393

..