|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

05-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_6740

HANUMA JAYANTI

AKB_6715

AKB_6720AKB_6722AKB_6725AKB_6729AKB_6730AKB_6731AKB_6732AKB_6733AKB_6734AKB_6735AKB_6710AKB_6711AKB_6713AKB_6717AKB_6742AKB_6744AKB_6745AKB_6748AKB_6749AKB_6750AKB_6751AKB_6752AKB_6754AKB_6755AKB_6756AKB_6757

Sri Krishnapura Math – Vidyapurna Teertha Aradhane

AKB_6760AKB_6762

..