|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

05-05-2015 Event Photos

05.05.2015 Alankara : H.H. Sri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_0650 AKB_0633 AKB_0636 AKB_0637 AKB_0638 AKB_0639 AKB_0641 AKB_0642 AKB_0643 AKB_0644AKB_0645AKB_0646AKB_0648AKB_0653AKB_0654AKB_0657AKB_0658AKB_0659AKB_0663AKB_0665AKB_0666

..