|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

05-06-2015 Event Photos

05-06-2015  Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_4125AKB_4118 AKB_4119AKB_4093 AKB_4096 AKB_4102 AKB_4104 AKB_4105 AKB_4106 AKB_4107 AKB_4108 AKB_4110 AKB_4111 AKB_4113 AKB_4114 AKB_4123 AKB_4138 AKB_4139 AKB_4141 AKB_4143 AKB_4144 AKB_4145 AKB_4157 AKB_4158 AKB_4179 AKB_4181

..