|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

05-10-2015 Event Photos

05-10-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_6963AKB_6945AKB_6947AKB_6952AKB_6954AKB_6955AKB_6957AKB_6958AKB_6960AKB_6961AKB_6968AKB_6970AKB_6972AKB_6973AKB_6974AKB_6975AKB_6976AKB_6977AKB_6978AKB_6979AKB_6980AKB_6981AKB_6982AKB_6983AKB_6987AKB_6988AKB_6989AKB_6990AKB_6992AKB_6995AKB_7001AKB_7002AKB_7003AKB_7004AKB_7005AKB_7006AKB_7007AKB_7008AKB_7009AKB_7011AKB_7013AKB_7014AKB_7015AKB_7016AKB_7017AKB_7018AKB_7019AKB_7021AKB_7023AKB_7025AKB_7026AKB_7028AKB_7032AKB_7034AKB_7036AKB_7037AKB_7038AKB_7039AKB_7040AKB_7041AKB_7045AKB_7046AKB_7049AKB_7051AKB_7053AKB_7054AKB_7056AKB_7057AKB_7059AKB_7061AKB_7062AKB_7064AKB_7065AKB_7069AKB_7070AKB_7072AKB_7074AKB_7078AKB_7082AKB_7085AKB_7089

..