|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

05-12-2015 Event Photos

05-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

AKB_7819AKB_7805 AKB_7806 AKB_7809 AKB_7810 AKB_7811 AKB_7812 AKB_7813 AKB_7814 AKB_7815 AKB_7816 AKB_7817 AKB_7821 AKB_7822 AKB_7823 AKB_7825 AKB_7829 AKB_7843AKB_7905AKB_7912AKB_7916AKB_7936AKB_7937AKB_7938AKB_7943AKB_7947AKB_7949AKB_7950

..