|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_4154AKB_4136AKB_4141AKB_4142AKB_4143AKB_4144AKB_4147AKB_4148AKB_4149AKB_4151AKB_4155AKB_4157AKB_4159AKB_4160AKB_4161

..