|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-06-2015 Event Photos

06-06-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

DSC_0034DSC_0024 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0043AKB_4197

..