|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-08-2015 Event Photos

06-08-2015 : Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,
Paryaya Sri Kaniyoor MathaAKB_9249

AKB_9255AKB_9225AKB_9227AKB_9231AKB_9232AKB_9237AKB_9238AKB_9239AKB_9240AKB_9242AKB_9243AKB_9244AKB_9247AKB_9257AKB_9258AKB_9266AKB_9267AKB_9268

..