|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-10-2015 Event Photos

06-10-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_7111AKB_7092AKB_7094AKB_7096AKB_7099AKB_7101AKB_7102AKB_7103AKB_7104AKB_7105AKB_7108AKB_7114AKB_7115AKB_7117AKB_7120AKB_7122AKB_7123AKB_7125DSC_0014DSC_0018DSC_0032DSC_0038DSC_0046DSC_0080AKB_7127AKB_7129AKB_7130DSC_0085DSC_0090DSC_0091DSC_0092DSC_0096DSC_0098DSC_0099 (1)DSC_0099 (2)DSC_0099 (3)DSC_0099 (7)DSC_0099 (8)DSC_0099 (9)DSC_0099 (11)DSC_0099 (14)DSC_0099 (15)AKB_7131AKB_7132AKB_7137AKB_7138AKB_7141AKB_7144AKB_7145AKB_7164AKB_7166AKB_7170AKB_7171AKB_7173AKB_7175AKB_7177AKB_7178AKB_7181AKB_7185AKB_7197AKB_7201AKB_7206AKB_7209AKB_7221AKB_7232AKB_7236AKB_7238AKB_7243AKB_7245AKB_7248AKB_7252AKB_7255AKB_7256

..