|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-12-2014 Event Photos

 

 

 ALANKARA H.H.Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji, Sri Kaniyoor Matha

DSC_2408

DSC_2383

DSC_2387

DSC_2388

DSC_2389

DSC_2391

DSC_2392

DSC_2395

DSC_2396

DSC_2400

DSC_2402

DSC_2403

DSC_2414

DSC_2415

DSC_2417

DSC_2419

DSC_2421

DSC_2422

DSC_2423

DSC_2424

DSC_2426

DSC_2406

DSC_2412

 

..