|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

07-01-2015 Event Photos

  • ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff,

    Sri Pejavara Math

  • AKB_5150AKB_5116AKB_5123 AKB_5124 AKB_5127 AKB_5129 AKB_5134 AKB_5137 AKB_5138 AKB_5142 AKB_5144 AKB_5145 AKB_5147
  • LORD SRI MAHAGANAPATY ANANTESHWARA TEMPLE
  • AKB_5158 AKB_5161 AKB_5165 AKB_5167 AKB_5169
..