|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

07-05-2015 Event Photos

07-05-2015 : Alankara ; H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0825AKB_0808 AKB_0812 AKB_0816 AKB_0817AKB_0556

AKB_0819 AKB_0821 AKB_0565AKB_0828 AKB_0570AKB_0835 AKB_0836

..