|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

07-06-2015 Event Photos

07-06-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_4273AKB_4279AKB_4253AKB_4256AKB_4260AKB_4264AKB_4266AKB_4267AKB_4272AKB_4292AKB_4294AKB_4301AKB_4303AKB_4306AKB_4307AKB_4308

..