|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

07-08-2015 Event Photos

07-08-2015 Alankara By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,
Sri Kaniyoor Matha

AKB_9293AKB_9275AKB_9276AKB_9277AKB_9279AKB_9280AKB_9281AKB_9282AKB_9283AKB_9284AKB_9285AKB_9286AKB_9296AKB_9288AKB_9297AKB_9305AKB_9307

..