|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

07-09-2015 Event Photos

07-09-2015 :  Alankara : H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

 Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_3680AKB_3664AKB_3669AKB_3670AKB_3672AKB_3673AKB_3674AKB_3676AKB_3677AKB_3682AKB_3683AKB_3685AKB_3686AKB_3687AKB_3688AKB_3691AKB_3654AKB_3696AKB_3697AKB_3698AKB_3702AKB_3710AKB_3716AKB_3721AKB_3724AKB_3726AKB_3728AKB_3732AKB_3737AKB_3740AKB_3745AKB_3763AKB_3766AKB_3771AKB_3773AKB_3778AKB_3780AKB_3784AKB_3786AKB_3793AKB_3798AKB_3801AKB_3803AKB_3807AKB_3813AKB_3815AKB_3816AKB_3818

..