|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

07-12-2014 Event Photos

 ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

 

untitled-2471

untitled-2441untitled-2443untitled-2445untitled-2447untitled-2448untitled-2449untitled-2450untitled-2454untitled-2455untitled-2456untitled-2457untitled-2458untitled-2460untitled-2461untitled-2462untitled-2466untitled-2477untitled-2479untitled-2481untitled-2484untitled-2489untitled-2490untitled-2492untitled-2494untitled-2495untitled-2496untitled-2498untitled-2499untitled-2475

 

 

 

..