|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

08-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0872AKB_0853 AKB_0854 AKB_0855 AKB_0861 AKB_0865 AKB_0866 AKB_0867 AKB_0868 AKB_0877 AKB_0878 AKB_0880 AKB_0884 AKB_0886 AKB_0887

..