|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

08-08-2015 Event Photos

08-08-2015 Alankara By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_9331AKB_9310AKB_9309AKB_9318AKB_9320AKB_9321AKB_9322AKB_9325AKB_9326AKB_9327AKB_9328AKB_9329AKB_9334AKB_9335AKB_9336AKB_9338AKB_9339AKB_9341

 

..