|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

08-09-2015 Event Photos

08-09-2015 :  Alankara : H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

 Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_3842AKB_3820AKB_3823AKB_3827AKB_3832AKB_3834AKB_3835AKB_3836AKB_3837AKB_3839AKB_3841AKB_3847AKB_3851AKB_3858AKB_3861AKB_3865AKB_3866AKB_3868AKB_3869AKB_3872AKB_3887AKB_3943AKB_3949AKB_3950AKB_3951AKB_3953AKB_3956AKB_3957AKB_3962AKB_3964AKB_3965AKB_3968AKB_3977AKB_3981AKB_3982AKB_3984AKB_3987

..