|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

08-10-2015 Event Photos

 08-10-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_7572AKB_7545AKB_7547AKB_7549AKB_7551AKB_7558AKB_7562AKB_7563AKB_7566AKB_7567AKB_7568AKB_7569AKB_7570AKB_7576AKB_7578AKB_7580AKB_7582

..