|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

09-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vidyasagarathirtha Swamiji,

Sri Krishnapura Math

_DSC0078_DSC0063 _DSC0065 _DSC0072 AKB_0866_DSC0076 AKB_9394AKB_1386 AKB_1388 AKB_1389 AKB_1392 AKB_1393 AKB_1395 AKB_1397 AKB_1398

..