|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

09-06-2015 Event Photos

09-06-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

DSC_0081DSC_0060 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0071 DSC_0075 DSC_0078

..