|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

09-10-2015 Event Photos

 09-10-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_7658AKB_7645AKB_7646AKB_7648AKB_7650AKB_7651AKB_7652AKB_7653AKB_7654AKB_7655AKB_7656AKB_7658AKB_7663AKB_7664AKB_7665AKB_7668AKB_7669AKB_7670AKB_7671AKB_7672AKB_7673

..