|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

10-01-2016 Event Photos

10-01-2016 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_5065AKB_5053AKB_5056AKB_5057AKB_5059AKB_5062AKB_5063AKB_5067AKB_5068AKB_5069AKB_5075AKB_5276AKB_5279AKB_5281AKB_5282AKB_5285AKB_5286AKB_5288AKB_5293AKB_5302AKB_5312AKB_5314AKB_5316AKB_5321AKB_5323

..